Armia

Piechota do walki w zwarciu

bar_Naked Warriors

Ciężka piechota

Funkcja: natarcie, główne siły bojowe, obrona

Ciężkozbrojna piechota doskonale sprawdza się podczas boju w zwarciu. Jej główną metodą walki jest natarcie: żołnierze szybko przemieszczają się w kierunku wroga w celu przeprowadzenia bezpośredniego frontalnego uderzenia. Natarcie może również służyć do szybkiej zmiany kierunku ustawienia oddziału oraz taktycznego odwrotu.

Lekka piechota

Funkcja: zwiad, atak z zaskoczenia, walka podjazdowa

Lekka piechota spełnia rolę harcowników, wysuwając się przed linie głównych wojsk i agresywnie nękając wroga. Mobilność harcowników sprawia, że doskonale nadają się do zwiadu, zwłaszcza w zalesionych obszarach.

Czytaj dalej.

Jazda

rom_Легионная конница.jpg

Lekka jazda

Funkcja: zwiad, atak z zaskoczenia, pogoń

Dzięki wysokiej mobilności i zwiększonemu polu widzenia lekka jazda zapewnia dodatkową przewagę taktyczną w połączeniu z oddziałami artyleryjskimi. Jazda może się zapuszczać za linie wroga, by lokalizować wrogą artylerię oraz oddziały miotające i atakować je z zaskoczenia.

Średnia jazda uderzeniowa

Funkcja: flankowanie, walka podjazdowa

Średnia jazda wykorzystuje słabe punkty wroga, atakując w szyku odsłonięte flanki wroga i nacierając na jego tylne linie. Te mobilne i stosunkowo dobrze opancerzone oddziały zapewniają szybkie wsparcie skrzydłom twoich sił.

Ciężka jazda bojowa

Funkcja: główne siły bojowe

Wyszkoleni do walki w zwarciu wojownicy tworzą pancerną pięść, która rozrywa linie wroga. Są doskonałym uzupełnieniem piechoty do walki w zwarciu, stanowiąc awangardę w trakcie natarcia ciężkiej piechoty lub wyprowadzając drugie uderzenie na linie wroga osłabione przez atak piechoty.

Czytaj dalej.

Piechota walcząca na dystans

gre_Scythian Archers.jpg

Piechota miotająca

Funkcja: wsparcie ogniowe

Oddziały walczące na dystans umożliwiają wyprowadzanie potężnych ataków przeciw oddalonym wrogom. W rękach zręcznego dowódcy piechota miotająca staje się bezlitosnym narzędziem, które zadaje wrogim oddziałom znaczne straty i osłabia ich morale, jeszcze zanim dotrą one do głównych sił. 

Czytaj dalej.

Artyleria

rom_Тяжелый онагр.jpg

Machiny oblężnicze

Funkcja: wsparcie taktyczne

Dzięki dalekiemu zasięgowi i możliwości zadawania potężnych obrażeń, machiny oblężnicze są rozstawiane w bezpiecznej odległości od linii frontu i dobrze się sprawdzają, we współpracy z oddziałami zwiadowczymi. Zwiadowcy wyznaczają cel, na który inżynierowie mają skierować ogień, aby zdziesiątkować przeciwnika. Poza zapewnianiem ciężkiego ostrzału, oddziały artyleryjskie wykorzystują pułapki, które również mogą przetrzebić wrogą armię.

Czytaj dalej.

Następna Mapy